مسئول امور فرهنگی و دانشجویی
برای دریافت فرم تعهد وام دانشجویی کلیک کنید

برای دریافت سند تعهد کلیک کنید


تلفن مستقیم فرهنگی دانشجویی مرکز گرمسار     34201089-023

تلفن های سانترال

02334201087  -   02334201088  -  02334201533  -  02334201534