قابل توجه دانشجويان آقاي تنگ روي
آزمون ميان ترم تمامي دروس در تاريخ ٢٦ آذر ساعت ٩ صبح مطابق اعلام قبلي برگزار ميگردد


توجه دانشجويان خانم دكتر مونسان

دانشجوياني كه در آزمون ميان ترم شركت نكرده اند آخرين فرصت ٢٢ آذر ساعت ١٣ (سه فصل اول كتاب) مي باشد

قابل توجه دانشجويان آقاي عرب عامري؛
كلاس تاريخ ٢٠ آذر كنسل ميباشد و جبراني و آزمون ميان ترم در تاريخ ٢٦ آذر همان ساعت برگزار ميگردد

قابل توجه دانشجويان خانم دكتر مجد آبادي
 
فرصت مجدد آزمون ميان ترم ،در تاريخ ٢آذر ساعت ٩ صبح برگزار ميگردد.( همراه داشتن كتاب الزاميست و آزمون به صورت شفاهي برگزار ميگردد)قابل توجه دانشجویان دکتر عبدالکریم مقدم
کلاس های دکتر مقدم در تاریخ سه شنبه ۹۷/۰۹/۲۰ کنسل و امتحان میان ترم کلیه دروس روز چهارشنبه ۹۷/۰۹/۲۱ برگزار خواهد شد


قابل توجه دانشجویان خانم بابایی
امتحان میان ترم درس آمار توصیفی
در تاریخ 21آذرماه (چهارشنبه) ساعت
14برگزار می گردد.

 


قابل توجه دانشجويان درس ماليه عمومي با دكتر رضايي

 


آزمون ميان ترم در تاريخ ٢٢ آذر چهار فصل اول ساعت ١٢ برگزار ميگردد


قابل توجه دانشجویان ارشد مدیریت ورزشی

کلاسهای آقای دکتر سیاوشی از ٢/١٣ به تاریخ ٩٧/٢/٢٦ تغییر یافته است.
آزمون میان ترم ایشان نیز در همان تاریخ ٩٧/٢/٢٦ برگزار می گردد.
بازاریابی ورزشی : ٥ فصل اول
نظارت و ارزشیابی : کل کتاب


آزمون میان ترم درس اخلاق حرفه ای در تعلیم و تربیت 
در تاریخ 2/23 ساعت 10 صبح با خانم مونسان برگزار می گردد (منبع کتاب :اخلاق اسلامی . نویسنده : محمد داودی )
قابل توجه دانشجویان درس مدنی 4 استاد عرب عامری : آزمون میان ترم در تاریخ 97/2/17 ساعت 13 برگزار می گردد .
قابل توجه دانشجویان خواهر درس شنا 1 و 2 و نجات غریق

 کلاس در تاریخ 97/2/9 و 97/2/16 ساعت 13-11 با خانم دکتر وطن دوست (در استخر رز گرمسار )برگزار می گردد .حضور دانشجویان برای دریافت نمره عملی الزامیست

قابل توجه دانشجویان ارشد مدیریت دکتر روحانی

آزمون میان ترم درس تئوری تصمیم گیری با آقای دکتر روحانی
پنجشنبه 20اردیبهشت97 ساعت 12 الی 13 فصول 1و2و3 به صورت تشریحی برگزار می گردد.


قابل توجه دانشجویانی که درس اموزش و روانشناسی کودکان استثنایی با خانم جهانشاد دارند

نظر به واحد عملی این درس عدم شرکت در کلاس مورخ 96/2/13 و عدم ارائه کار عملی تا قبل از امتحانات موجب عدم  کسب 20 نمره عملی خواهد بود و تمام مسولیت به عهده دانشجو خواهد بود.
به اطلاع دانشجویانی که درس ترجمه انفرادی دو را با استاد اسماعیلی دارند می رساند

برای درس ترجمه انفرادی دو دانشجویان باید یک مقاله کوتاه رو از اینترنت انتخاب کنند راجع به هر موضوعی و در انتهای کار متن  را با خط نازنین با فونت ۱۲ تایپ و در تاریخ شنبه 22/02/97 از ساعت نه تا دوازده در محل دانشگاه حضور یابند و پروژه خود را ارایه دهند. دانشجویانی که درس ترجمه انفرادی ۲ را با استاد اسماعیلی دارند موظف به ارایه گزارش از روند ترجمه هستند و آنرا همراه با پروژه تحویل دهند.
آزمون های سه درس ترجمه شفاهی یک، ترجمه شفاهی سه و ترجمه انفرادی دو استاد اسماعیلی

در تاریخ شنبه 22/02/97 در وقت کلاس از ساعت نه صبح تا دوازده برگزار می گردد. دانشجویان بر اساس پروژه اعلام شده در تاریخ مذکور در محل دانشگاه حضور یابند.
پروژه اعلام شده برای درس ترجمه شفاهی یک و سه انتخاب یک خبر از منابعی نظیر بی بی سی یا پرس تی وی ترجیحا در ارتباط با سازمان ملل یا یکی از جنگ های داخلی در آفریقا یا جنگ یمن می باشد. دانشجویان می بایستی  یک تا سه دقیقه از خبر رو گوش دهند و آنرا Transcribe نمایند و آن یک تا سه دقیقه را برای روز امتحان آماده نمایند.

قابل توجه دانشجویان خانم جهانشاد
 
  آزمون میان ترم درس روانشاسی فیزیولوژیک در تاریخ 27/2/97 ساعت 9 صبح برگزار می گردد

قابل توجه دانشجویان درس بیان شفاهی داستان یک و دو استاد اسماعیلی
دانشجویان برای دریافت نمره پایان ترم باید یکی از داستان های کتاب را انتخاب و در روز شنبه مورخ 29/02/97 در زمان کلاس در دانشگاه حضور داشته باشند و داستان مورد نظر را به صورت شفاهی ارایه دهند.

قابل توجه دانشجویان ارشد مدیریت ورزشی

امتحان میان ترم دروس دکتر فریدفتحی در تاریخ 13 اردیبهشت 1397 در ساعت 9 صبح در مرکز گرمسار برگزار می شود:
اداری و مالی در ورزش 4 فصل اول
مدیریت بازاریابی جهانی 4 فصل اول
مدیریت منابع انسانی (داوطلبان) 3 فصل اول
نظریه هاومبانی ارتباط جمعی 3 فصل اول
ارتباط شناسی 4 فصل اول

ضمنا کلاس های ٩٧/٢/٦ ایشان به تاریخ ٩٧/٢/١٣ تغییر یافت.


قابل توجه دانشجویان دکتر عبدالکریم مقدم
تمامی امتحانات میان ترم دروس ایشان در جلسه ی آخر برگزار می گردد. لازم به ذکر است حضور در آزمون میان ترم برای نمره ی میان ترم الزامی می باشد و هیچ گونه تکلیف دیگری برای اخذ نمره میان ترم وجود ندارد.

قابل توجه دانشجویان ارشد مدیریت ورزشی

آزمون میان ترم دکتر رحیمی زاده در تاریخ ٩٧/٢/١٣ برگزار می گردد

مدیریت ایمنی در اماکن ٥ فصل اول کتاب    زبان تخصصی ٢ درس اول


قابل توجه دانشجویان خانم پالیزدار

قابل توجه دانشجویان درس ترجمه نوار و فیلم  خانم نعیم زاده  :حتما برای دریافت نمره پایان ترم به آدرس زیر ایمیل بزنید monanaeimzadehkhorasani@gmail.com
قابل توجه دانشجویان درس ترجمه انفرادی 1 :برای دریافت نمره پایان ترم  به آدرس زیر ایمیل بزنید     monanaeimzadehkhorasani@gmail.com
قابل توجه دانشجویان استاد بابایی   
 
 امتحانات میان ترم استاد بابایی در تاریخ 97/2/5:
 آمار استنباطی دو فصل اول ساعت 9
روانشناسی تربیتی چهار فصل اول ساعت 14

قابل توجه دانشجویان استاد جلالی مقدم
هشت نمره میان ترم کتاب خانم دکتر فیضی و دکتر شهربانو ثمر بخش کد های درس 1234031-1218382. دانشجویان می توانند برای کسب هشت نمره میان ترم یکی از سه  مورد زیر را انتخاب کنند :در امتحان میان ترم که در  تاریخ 27اردیبهشت ماه 97 در ساعت 8/5تا 9/5 صبح از چهار فصل اول کتاب و به صورت تستی برگزار می شود شرکت کنند. سی و دو سوال تستی (با ذکر شماره صفحه و پاسخ صحیح) از کل کتاب طراحی و به آدرس ایمیل :jalalimogadam@se.pnu.ac.ir. تا تاریخ 27اردیبهشت 97ارسال کنند.   3-در امتحان میان ترم شرکت کنند و سوال هم به صورت روش ذکر شده در مورد شماره دو طراحی کنند.
قابل توجه دانشجویان آقای جعفری
تاریخ آزمون میان ترم به شرح ذیل می باشد :
دروس : فنون تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم – مبانی سازمان و مدیریت- مبانی و اصول سازمان و مدیریت- اصول سازمان و مدیریت- اصول و مبانی مدیریت- اصول مدیریت و سازماندهی- اصول مدیریت و تئوری سازمان - مدیریت تحول سازمانی در تاریخ 10/2/97 ساعت 10 صبح
دروس : مدیریت تطبیقی – مدیریت منابع انسانی – پول و ارز و بانکداری – پول و بانکداری – روابط کار در سازمان – سازماندهی و اصلاح تشکیلات – آشنایی با قوانین کسب و کار در تاریخ 11/2/97 ساعت 10 صبح

قابل توجه دانشجویان استاد جلالی مقدم 
هشت نمره میان ترم درس زبان تخصصی ارشد کد 1218678،1225019 کتاب آقایان دکتر حسینی و دکتر شهرام جنابی. دانشجویان می توانند یکی از سه مورد زیر را برای کسب هشت نمره میان ترم خود انتخاب کنند. 1 -مطالعه هشت فصل اول کتاب (از صفحه یک تا ابتدای صفحه هفتاد و سه) و شرکت در امتحان (تستی) میان ترم در تاریخ 27اردیبهشت 97 ساعت نه الی ده 2_طرح سی و دو سوال تستی (با ذکر شماره صفحه و جواب صحیح) از کل کتاب و ارسال سوالات تا تاریخ 27اردیبهشت 97 به آدرس ایمیل jalalimogadam@se.pnu.ac.ir  3_ شرکت در امتحان میان ترم و در صورت عدم کسب نمره مطلوب،ارائه سوالات طرح شده مطابق آنچه در شماره دو ذکر شد.
قابل توجه دانشجویان درس آموزش تفکر کودک و نوجوان که با خانم عظیمی کلاس دارند، ارائه تحقیق تا تاریخ 25 اردیبهشت برای دریافت نمره کلاسی و پایان ترم الزامیست
قابل توجه دانشجویان خواهر درس شنا 1 و 2 و نجات غریق 
کلاس در تاریخ 97/2/9 و 97/2/16 ساعت 13-11 با خانم دکتر وطن دوست (در استخر رز گرمسار )برگزار می گردد .حضور دانشجویان برای دریافت نمره عملی الزامیست
قابل توجه دانشجویان استاد خالقی
کلاس های تاریخ 1397/2/2 کنسل و جبرانی و آزمون میا ن ترم دروس پیشرفته 2 و کنترل بودجه در تاریخ 1397/2/9 همان ساعات برگزار میگردد
 
برنامه امتحانات میان ترم دکتر کشاورز

قابل توجه دانشجویان دکتر مونسان
فقط دانشجویانی که تا 29 آذر1396 کار تحقیقی خود را تحویل آقای فدایی در آموزش بدهند نمره میان ترم خواهند داشت. لازم به ذکر است که بعد از تاریخ فوق هیچ گونه کار تحقیقی یا پروژه ای تحویل گرفته نخواهد شد و متقابلا نمره ی میان ترمی هم لحاظ نخواهد شد.

قابل توجه دانشجویان دکتر کاتب

 
امتحان میان ترم درس مدیریت رفتار سازمانی آقای دکتر کاتب مورخه 30 آذر 1396 در ساعت 8 صبح برگزار می گردد.


قابل توجه دانشجویان استاد جلالی مقدم؛دانشجویان درس ترجمه نوار و فیلم . چهار فایل زیر حاوی قسمت های صوتی کتاب درسی است...


 

قابل توجه دانشجویان استاد کنشلو
آزمون میان ترم درس مباحث جاری در حسابداری در تاریخ 9/18 فصول 2-3-4 و آزمون میان ترم درس مدیریت مالی 2 در تاریخ 9/18 فصول 1 تا 8 برگزار می گردد .

قابل توجه دانشجویان رشته حقوق

کلیه امتحانات میان ترم دروس مربوط به استاد تنگ روی در روز شنبه مورخ ۹۶/۰۹/۲۵ راس ساعت ۱۴ برگزارخواهدشد.

قابل توجه دانشجویان خانم جلالی

امتحان پایان ترم درس ترجمه شفاهی سه  رشته مترجمی زبان انگلیسی در روز یکشنبه دوازدهم دی ماه ساعت ده صبح از صفحه 38 تا صفحه 55 جزوه برگزار می شود.

قابل توجه دانشجویان خانم استاد بابایی
روانشناسی عمومی1، تاریخ 22 آذر، فصول 1،2،4،8 ساعت 14 و آمار توصیفی، تاریخ 28 آذر، 5 فصل اول، ساعت 14
قابل توجه دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد دکتر کاتب
آزمون میان ترم درس مدیریت رفتار سازمانی در تاریخ 25 آذر ماه 1395 در ساعت 9 صبح برگزار می گردد

قابل توجه کلیه دانشجویان دکتر علیزاده

دانشجویانی که درس کارتحقیقی دارند تا پایان آذر ماه 95 می بایست به آقای مجید فدایی در واحد آموزش تحویل دهند.


برنامه امتحانات میان ترم خانم نوبخت

آزمون میان ترم فارسی عمومی با استاد بلوچی، در تاریخ اول آذر ماه ساعت 15 برگزار میگردد

قابل توجه دانشجویان دکتر رضایی
#جبرانی درس اقتصاد مدیریت  روز 25  آذر ماه  ساعت 8 الی 12 — امتحان میان ترم همین درس بعدظهر همان روز ساعت 14 ، آزمون تستی تشریحی میباشد 5 فصل اول کتاب    #آزمون میان ترم درس اقتصاد خرد ساعت 11:30 روز 25 آذر ماه،تا ابتدای فصل هزینه  #آزمون میان ترم درس اقتصاد ریاضی روز 25 آذرماه ساعت 11:30،  5 فصل اول کتاب
تاریخ میان ترم هاى خانم دکتر فتحعلیان( اصلاحیه)

تاریخ میان ترم هاى خانم جلیلى
مدار منطقی (پنج فصل اول کتاب)    ‎مدار الکتریکی ١ (چهار فصل اول کتاب)   ‎ریز پردازنده (نمونه سوال نیمسال اول و دوم ٩٣ و نیمسال اول وتابستان ٩٤) ٩/١٦ ساعت ٨ تا ١٠   ‎پایان ترم آزمایشگاه مدار الکتریکی ١ ساعت ١ تا ٣ تاریخ ٩/١٦

قابل توجه دانشجویان استاد برى خجسته

قابل توجه دانشجویانی که درس کنترل کیفیت آماری (مدیریت صنعتی) و کنترل کیفیت آماری (مهندسی صنایع) و کاربرد آمار در مهندسی صنایع و آمارو  احتمال مهندسی رشته مهندسی صنایع،  با استاد خجسته را دارند جهت مشخص شدن نمره میان ترم به ایمیل استاد پیام بفرستید Ali.khojasteh89@gmail.com یا به تلگرام شخصی به آدرس khojasteh849@پیام بفرستید،


تاریخ میان ترم هاى استاد یوردخانى
مدار الکترونیکى    ٩/٢٣  آز مدار الکترونیکى    ٩/١٦  الکترونیک دیجیتال       ٩/٣٠  آز الکترونیک دیجیتال     ٩/٣٠

تاریخ میان ترم هاى خانم جلیلى

 مدار منطقی (پنج فصل اول کتاب)   مدار الکتریکی ١ (چهار فصل اول کتاب)    ریز پردازنده (نمونه سوال نیمسال اول و دوم ٩٣ و نیمسال اول وتابستان ٩٤) ٩/١٦ ساعت ٨ تا ١٠ ‎پایان ترم آزمایشگاه مدار الکتریکی ١ ساعت ١ تا ٣ تاریخ ٩/١٦


قابل توجه دانشجویان استاد جلالی مقدم

برای دریافت برنامه میان ترم استاد جلالی مقدم کلیک نمایید.


قابل توجه دانشجویان استاد زهره شاه حسینی


برای دریافت فایل تاریخ امتحانات میان ترم کلیک کنید


قابل توجه دانشجویانی که درس آمار مقدماتی با استاد بری خجسته دارند

برای دریافت نمره کلاسی ،حل تمرین یکی از فصل های کتاب به دلخواه خود به ایمیل استاد ارسال نمایید

www.ali.khojasteh89@gmail.com


 

قابل توجه دانشجویانی که درس آموزش و پرورش کودکان استثنایی با استاد قندالی دارند

برای دریافت نمره عملی گزارش کار خود را تا تاریخ 1395/03/15 به آقای فدایی (آموزش) تحویل دهید


 

آزمون میان ترم درس مدیریت تطبیقی

آزمون میان ترم درس مدیریت تطبیقی استاد عاشوری در تاریخ 1395/02/27 ساعت 10 صبح برگزار می گردد .


 

تاریخ آزمون میان ترم استاد عاشور

آزمون میان ترم درس سیستمهای خرید ،انبارداری و توزیع در تاریخ 1395/02/27 ساعت 9 صبح تا صفحه 60  **آزمون میان ترم درس سازماندهی و اصلاح تشکیلات در تاریخ 1395/02/27 ساعت 10 صبح تا صفحه 120


 

تاریخ میان ترم های مهندسی اینترنت و مهندسی نرم افزار 2

میان ترم دروس زیر با آقای باقری نوع پرست برگزار میگردد:  ***  مهندسی اینترنت               19/2/95   ***   مهندسی نرم افزار 2          26/2/95


 

امتحان پایان ترم آز پایگاه داده

امتحان پایان ترم آز پایگاه داده در تاریخ 20/2/95  با آقای باقری نوع پرست برگزار می گردد.


 

قابل توجه دانشجویان آقای بری خجسته

امتحان میان ترم درس آمار و احتمالات 23/2/95  ساعت 10 برگزار میکردد.حضور در جلسه امتحان الزامی است.

 دانشجویان کارشناسی ارشد که درس آمار و کاربرد آن در مدیریت (جبرانی) با استاد خجسته دارند حضور در جلسه 23/2/95 ساعت 12 جهت تعیین تکلیف نمره میان ترم الزامی است.


 

تاریخ آزمون های میان ترم و پایان ترم خانم یوردخانی

میان ترم مدار الکتریک 1        29/2/95   ساعت 12-10  ** میان ترم الکترونیک دیجیتال    22/2/95   ساعت 12-10  ** پایان ترم آز مدار اکتریکی 1    29/2/95   ساعت  15-13  ** پایان ترم آز مدار الکترونیکی   21/2/95   ساعت  15-13  ***

 پایان ترم آز الکترونیک دیجیتال 22/2/95   ساعت  13-12


 

تاریخ میان ترم های خانم نوبخت

 کنترل کیفیت آماری(فصل 3-1 و فصل 5تا صفحه 182)  18/2/95 ساعت 9 ** مهندسی ارزش (فصل 1و 2 و 3)  18/2/95  ساعت 30/13**کنترل موجودی (فصل 1 و2و3)  19/2/95 ساعت 9 **بررسی اقتصادی طراحی صنعتی (کل کتاب) 19/2/95ساعت 30/13

 ارزیابی کار و زمان (فصل 2 از صفحه 49 تا 165)   25/2/95  ساعت  9  ** فرآیندخای تولید (کل کتاب)  25/2/95  ساعت 9  ** طرح ریزی واحدهای صنعتی (فصل5-1)   25/2/95   ساعت  9 ** زبان تخصصی (درس 1 و 2 و 5 ) 25/2/95   ساعت 30/13


تاریخ آزمون های میان ترم و پایان ترم خانم نیک مرام

 میان ترم فیزیک 1  (سوالات 4 دوره قبلی)  23/2/95   ساعت 11   ****   میان ترم فیزیک 2 (فصل 5-1 )               23/2/95   ساعت 11   ***    پایان ترم آز فیزیک 2                            25/2/95   ساعت


 

تاریخ آزمون میان ترم درس حسابرسی 2

آزمون میان ترم در تاریخ 1395/02/14 ساعت 17-13 با استاد دوست برگزار می گردد


 

تاریخ آزمون میان ترم استاد کنشلو

آزمون میان ترم درس اصول حسابداری 1 در تاریخ 1395/02/18 ساعت 12-8 از ابتدای کتاب تا آخر فصل 9

آزمون میان ترم درس اصول حسابداری 2 در تاریخ 1395/02/25 ساعت 12-8

آزمون میان ترم درس اصول حسابداری 3 در تاریخ 1395/02/25 ساعت 17-13


 

برنامه امتحانی خانم دکتر حبیبی

جدول تاریخ دروس به پیوست می باشد


تاریخ آزمون میان ترم استاد جلالی مقدم

جدول تاریخ دروس به پیوست می باشد


 

برنامه میان ترم های خانم نورانی 2

برنامه سازی رایانه  (فصل 5-1)                            15/2/95   ساعت 10-8

 

مبانی کامپیوتر (رشته فیزیک) (کل کتاب)               15/2/95   ساعت10-8

 

تحقیق در عملیات  (تا آخر فصل 3)                        15/2/95    ساعت 14-12

 

نظریه زبانها و ماشینها کل کتاب)                            15/2/95   ساعت 14-12

 

ساختمان داده ها و الگوریتم ها (5 فصل اول کتاب)   15/2/95    ساعت 12-10

 

ساختمان های گسسته (5 فصل اول کتاب)             15/2/95   ساعت 12-10

 تاریخ آزمون میان ترم استاد بابایی

 

جدول تاریخ دروس به پیوست می باشد


 

قابل توجه دانشجویان آقای باقری نوع پرست

پایان ترم آز سیستم عامل       27/2/95  ***  پایان ترم آز پایگاه داده     20/2/95میان ترم ذخیره و بازیابی اطلاعات     11/2/95  ***  میان ترم مهندسی نرم افزار 2              26/2/95

 

ضمنا در تاریخ های 6/2/95  و  13/2/95  کلاس آز پایگاه داده به جای آز سیستم عامل برگزار می شود.


 

میان ترم دروس مهندسی فناوری اطلاعات 2 و فناوری اطلاعات

میان ترم دروس  با خانم سلاطی برگزار می گردد :   مهندسی فناوری اطلاعات 2 (سه فصل اول)           11/2/95  ساعت   ***   فناوری اطلاعات (برای مدیران) (سه فصل اول)         18/2/95  ساعت


 

تاریخ آزمون میان ترم استاد عاشوری

آزمون میان ترم درس تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی در تاریخ 1395/02/20 ساعت 10 صبح-4 فصل اول  *** آزمون میان ترم درس مبانی دولتی 1 ،مبانی دولتی 2 در تاریخ 1395/02/19 ساعت 10 صبح-4 فصل اول 

آزمون میان ترم درس مباحث ویژه در مدیریت دولتی 1395/02/20 ساعت 9 صبح-50 صفحه اول کتاب


      آزمون میان ترم درس مدیریت مالی 1 و 2 استاد غزنده    

 آزمون میان ترم درس مدیریت مالی 1 و 2 در تاریخ 1395/02/09ساعت 7-15 (کل کتاب )برگزار می گردد


  تاریخ آزمون عملی دروس استاد طاهریان

   آزمون عملی دروس کاربرد کامپیوتر در حسابداری - کاربرد کامپیوتر در مدیریت آموزشی - کاربرد کامپیوتر در مدیریت در تاریخ 1395/02/27 ساعت 13 برگزار می گردد .


                                                                                            تاریخ امتحانات میان ترم خانم نورانی  1      

برنامه سازی رایانه (فصول 1 تا 5)  15/2/95   ساعت 10-8   ***   کامپایلر (تا آخر فصل 5)   15/2/95   ساعت 10-8    ***   تحقیق در عملیات (تا آخر فصل 3 کتاب)   15/2/95   ساعت 14-12  *** نظریه زبانها و ماشینها(کل کتاب منبع)  15/2/95   ساعت 14-12
ساختمان داده ها و الگوریتم ها(5 فصل اول کتاب)    15/2/95   ساعت 12/10  ***   ساختمان های گسسته(5 فصل اول کتاب)            15/2/95   ساعت 12-10

                                                             قابل توجه دانشجویانی که درس زبان تخصصی 1 و 2 با استاد نیتی دارند

جهت اخذ 6 نمره کلاسی ،متن انگلیسی مربوط به رشته مدیریت (ترجیحا یک مقاله مدیریتی ) را به فارسی ترجمه نمایید


                                                                                    
                                                                          تاریخ آزمون میان ترم دروس خانم دکتر نورانی 3                                                                                             

برای دریافت کلیک کنید   آزمون میان ترم دانشجویان استاد اسماعیلی

برای دریافت کلیک کنید


قابل توجه دانشجویان دکتر گودرزی

دانشجویانی که با آقای دکتر گودرزی درس های "آشنایی با مجموعه ها و استادیوم های بزرگ ملی و بین المللی"  و  "آشنایی با سازمان های بین المللی در ورزش"   دارند جهت دریافت پروژه با شماره تلفن 09122367143 و آدرس ایمیل  mad.goodarzi@yahoo.com  تماس حاصل فرمایند.


قابل توجه دانشجویان دکتر جوکار

نماینده ی کلاس آقای دکتر جوکار خانم کوهزادی هستند. ایمیل ایشان parham997@gmail.com می باشد.


تاریخ آزمون دروس خانم مشیری

آزمون روانشناسی عمومی 1 در تاریخ 1395/02/12 ساعت 9 صبح ** آزمون روانشناسی یادگیری در تاریخ 1395/02/19 ساعت 9 صبح ** آزمون روانشناسی شخصیت در تاریخ 1395/02/19 ساعت 13** آزمون اصول و مبانی راهنمایی و مشاوره در تاریخ 1395/02/19 ساعت 11صبح

تاریخ آزمون میان ترم دروس خانم دکتر آگاه

آزمون درس اصول مدیریت آموزشی در تاریخ 1395/02/18 ساعت 9 صبح  ***  آزمون درس مسایل آموزش و پرورش در ایران در تاریخ 1395/02/18 ساعت 9 صبح  *** آزمون درس سازمان قوانین آموزش و پرورش در تاریخ 1395/02/18 ساعت 10 صبح
آزمون درس فلسفه آموزش و پرورش در تاریخ 1395/02/18 ساعت 10 صبح   ***   آزمون درس مبانی کاربرد مقدماتی روشهای درمان مصاحبه  در تاریخ 1395/02/18 ساعت 11 صبح

آزمون میان ترم دروس دکتر وزیر زنجانی

آزمون درس مدیریت توسعه در تاریخ 1395/02/30 ساعت 8 صبح   ***  آزمون درس اصول بازاریابی در تاریخ 1395/02/30 ساعت 9 صبح   ***  آزمون درس مساله یابی و حل مساله در تاریخ 1395/02/30 ساعت 10 صبح
آزمون درس مبانی مدیریت دولتی در تاریخ 1395/02/30 ساعت 11صبح   **آزمون درس پژوهش عملیاتی در تاریخ 1395/02/30 ساعت 11 صبح

تاریخ میان ترم درس مبانی مهندسی برق

میان ترم درس مبانی مهندسی برق با خانم یوردخانی در تاریخ 30/1/95 ساعت 10-8 (فصل 1 تا پایان فصل 5) برگزار میگردد.


تاریخ امتحانات میان ترم های آقای فرهادی

1-اصول مدیریت و تئوری سازمان    29/1/95  ساعت 14  ***  2-مدیریت فناوری   5/2/95   ساعت 14  ***  3-سیستم پرداخت حقوق و دستمزد 6/2/95  ساعت11  *** 4-مدیریت مهندسی  12/2/95 ساعت 10  ***  5-آمار و احتمال مهندسی  13/2/95  ساعت 9  *****
6-تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم های اطلاعاتی 13/2/95 ساعت 9   ***  7-نقشه کشی عمومی  19/2/95  ساعت 9  ***  8- علم مواد  20/2/95  ساعت 10  ***  9-آمار مهندسی 26/2/95  ساعت 9 * ***10  - روش های تولید 26/2/95 ساعت 10
11- کاربرد کامپیوتر در مهندسی صنایع    27/2/95  ساعت 9

تاریخ آزمون میان ترم درس حسابداری میانه 2 استاد یوسفی نژاد

 آزمون میان ترم در تاریخ 1395/01/22 ،فصول 1 و 4
تاریخ آزمون میان ترم درس فرهنگ و تمدن اسلامی با استاد حسین مردی
 
تاریخ امتحان با کد درس 1229127 ،7/2/1395 ساعت 8 صبح   ***   تاریخ امتحان با کد درس 01-1229128 ،7/2/1395 ساعت 13  ***   تاریخ امتحان با کد درس 03-1229128 ،21/02/1395 ساعت 8 صبح  ****   تاریخ امتحان با کد درس 04-1229128 ،21/02/1395 ساعت 13

برنامه امتحانات میان ترم استاد حسنی (گروه کامپیوتر )

 

برای دریافت برنامه امتحانی اینجا کلیک کنید


 


                                                                                                       تاریخ آزمون میان ترم مدیریت مالی  ،استاد ایزدبخش

آزمون در تاریخ 1395/02/05 ساعت 17-15/30 (6 فصل اول کتاب)با استاد ایزدبخش برگزار می گردد .