قابل توجه دانشجويان خانم دكتر كيومرثي:
كلاس تاريخ ٢٥ آذر كنسل و جبراني آن در تاريخ ٢٦ آذر برگزار ميگردد و كلاس درس فيزيولوژي اعصاب و غدد ساعت ١٧-١٣ روز ٢٦ آذر برگزار ميگردد

قابل توجه دانشجويان خانم دكتر كيومرثي؛
كلاس تاريخ ٢٤ آذر كنسل ميباشد .و جبراني درس فيزيولوژي اعصاب و غدد در تاريخ ٢٥ آذر ساعت ١٧-١٣ برگزار ميگردد


قابل توجه دانشجويان خانم جهانشاد:كلاس تاريخ ٢٢ آذر كنسل و جبراني آن در تاريخ ٢٩ آذر ساعت ١٢-٨ برگزار ميگردد

 

قابل توجه دانشجويان درس بزهكاري اطفال با استاد بلور ساز:
جبراني كلاس در تاريخ ٢٥ آذر ساعت ١٠ صبح برگزار ميگردد

 

قابل توجه دانشجويان خانم مرادي نسب جبراني كلاس روز ٢٠ آذر در تاريخ ٢١ آذر همان ساعت ميباشد .قابل توجه دامشجويان خانم بابايي:كلاس تاريخ ٢٠ آذر (آمار استنباطي )كنسل ميباشد و جبراني آن در تاريخ ٢٢ آذر ساعت ١٢-٨ برگزار ميگردد

 

قابل توجه دانشجويان آقاي مقدم ،آقاي جانعليان،آقاي وزيري گهر ،آقاي جعفري، آقاي طاهريان ،خانم بلورساز ،خانم مرادي نسب ،خانم جلالي مقدم كلاس تاريخ ٢٠ آذر  كنسل مي باشدقابل توجه دانشجويان آقاي عرب عامري

 
كلاس تاريخ ٢٠ آذر كنسل ميباشد و جبراني و آزمون ميان ترم در تاريخ ٢٦ آذر همان ساعت برگزار ميگردد
 

قابل توجه دانشجويان آقاي جعفري


 
*كلاس جبراني تاريخ ١٢ آذر در تاريخ ٢٤ آذر
*كلاس جبراني تاريخ ١٣ آذر در تاريخ ٢٥ آذر
*كلاس جبراني تاريخ ١٤ آذر در تاريخ ٢٦ آذر
برگزار ميگردد


کلاسهای جبراني آقاي عرب عامري

 
دوازدهم آذر عصر مدنی8
بیستم آذر صبح مدنی1
بیستم آذر عصر مدنی6**ا
متحان میان ترم**
مدنی 5صبح دهم آذر
مدنی4صبحدوازدهم آذر
مدنی3صبح هفدهم آذر
مدنی8عصر24 آذر
مدنی .صبح بیستم آذر
حقوق بازرگانی عصر دهم آذر


قابل توجه دانشجويان ارشد مديريت

 

كلاسهاي خانم دكتر كشاورز در تاريخ ٩٧/٩/٨ كنسل مي باشد.


قابل توجه دانشجويان درس فيزيولوژي اعصاب و غدد :
كلاس در تاريخ ١٩ و ٢١ و ٢٤ آذر ساعت ١٧-١٣ با خانم دكتر كيومرثي برگزار ميگردد


قابل توجه دانشجويان درس پزشكي قانوني :
كلاس در تاريخ ١٩ و ٢١ و ٢٤ و ٢٥ آذر ساعت ١٢-٨ با خانم دكتر كيومرثي برگزار ميگردد


قابل توجه دانشجویان دکتر عبدالکریم مقدم
کلاس های دکتر مقدم در تاریخ سه شنبه ۹۷/۰۹/۲۰ کنسل و امتحان میان ترم کلیه دروس روز چهارشنبه ۹۷/۰۹/۲۱ برگزار خواهد شد


قابل توجه دانشجويان آقاي حسن ميراخوري
جبراني كلاس هاي ايشان به شرح زير برگزار مي گردد:
رياضي عمومي ١ : ٩٧/٩/٢٠ ساعت ١٣/٣٠
رياضيات پايه و مقدمات آمار ٢ : ٩٧/٩/٢٧ ساعت  ١٣/٣٠

قابل توجه دانشجويان آقاي دكتر وزيري گوهر

كلاس تاريخ ٢٠ آذر كنسل و جبراني آن در تاريخ ٢٨ آذر همان ساعت برگزار ميگردد

قابل توجه دانشجويان ارشد مديريت ورزشي

كلاس هاي آقاي دكتر فرازياني در تاريخ ٩٧/٩/٢١ كنسل و جبراني آن در تاريخ ٩٧/٩/٢٨ برگزار مي گردد.

قابل توجه دانشجویان دکتر غلامرضا کاتب
ساعت تشکیل کلاس درس مدیریت رفتار سازمانی در تاریخ پنج شنبه ٩ آذر ١٣٩٦ از ساعت ٨ صبح به ساعت ٧:٣٠ تغییر یافته است.
لذا  دانشجویان می باست راس ٧:٣٠ در کلاس درس حضور یابند


قابل توجه دانشجویان خانم دکتر گلینی
قابل توجه دانشجویان خانم دکتر گلینی " آخرین مهلت شرکت در آزمون عملی تمامی دروس تاریخ 9/12 (روز یکشنبه )ساعت 12-8 می باشد .این مهلت قابل تمدید نمیباشد .


قابل توجه دانشجویان خانم کنشلو
قابل توجه دانشجویان خانم کنشلو"آزمون میان ترم درس حسابداری صنعتی 2 در تاریخ 9/11 ساعت 17-14 فصول 1-2-4 می باشد


قابل توجه کلیه دانشجویان
برای تغییر محل آزمون در نیمسال اول 96-97 (ترم پاییز) از تاریخ 1396/09/04 تا 1396/09/14 به سایت reg.pnu.ac.ir مراجعه نمایید.

قابل توجه دانشجویان ارشد مدیریت
میان ترم درس کاربرد تحقیق در عملیات با آقای دکتر زارعی در تاریخ ٩٦/٩/٢٣ ساعت ٩ صبح به صورت تشریحی برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان ارشد مدیریت
میان ترم درس مدیریت تحول با آقای دکتر ابراهیمی در تاریخ ٩٦/٩/٢٣ ساعت ٩ صبح به صورت تشریحی برگزار می گردد.


قابل توجه دانشجویان خانم جهانشاد
قابل توجه دانشجویان خانم جهانشاد تحویل کار عملی درس روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی در تاریخ 9/23 می باشد و حضور دانشجویان در جلسه 9/9 و 9/23   الزامی می باشد.

قابل توجه دانشجویان خانم جهانشاد
قابل توجه دانشجویان خانم جهانشاد "کلاس تاریخ 9/16کنسل و جبرانی و آزمون میان ترم  درس روانشناسی افراد با نیازهای خاص در تاریخ 9/23  ساعت 10 صبح و  ازمون میان ترم درس تفکر و زبان در تاریخ 9/23 ساعت 9 صبح و آزمون میان ترم درس تاریخ و مکاتب در روانشناسی و نقد آن در تاریخ 9/23 ساعت 9 صبح برگزار میگردد


قابل توجه دانشجویان مهندسی کامپیوتر
کلاس های درس کامپایلر در تاریخ ٩٦/٩/٩ و ٩٦/٩/٢٣ از ساعت ٨/٣٠ برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد در سمینار دکتر جوکار
 تمامی کلاس های آقای دکتر جوکار در تاریخ پنج شنبه 13 مهرماه 1396 کنسل و جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.
قابل توجه دانشجویان ارشد مدیریت ورزشى


قابل توجه دانشجویانى که با استاد حلاجیان درس دارند

کلاس هاى ایشان در تاریخ ٩٥/١٢/٢٦ کنسل مى باشد. جبرانى کلاس متعاقبا اعلام مى گردد.


قابل توجه دانشجویان درس خلاقیت حل مساله با استاد امیری
کلاس تاریخ 21 اسفند کنسل می باشد و جبرانی آن در تاریخ 26 فروردین ساعت 12_8 می باشد
قابل توجه دانشجویان درس بازاریابی صنعتی، استاد امیری

کلاس تاریخ 21 اسفند 95 کنسل می باشد. برای دریافت زمان برگزاری این درس مجددا به سایت مراجعه نمایید.

قابل توجه دانشجویان دکتر باقریان

کلاس درس آئین دادرسی کیفری (2) در تاریخ 14 اسفند 1395 کنسل و جبرانی آن در تاریخ 23 اردیبهشت 1396 در همان ساعت برگزار می گردد.


قابل توجه دانشجویان رشته مهندسى صنایع و مهندسى پروژه


لطفا برنامه کلاسى خود را از سیستم گلستان دریافت نمایید

قابل توجه کلیه دانشجویان
تمامی کلاس های روز 6 اسفند 1395 کنسل می باشد
قابل توجه دانشجویان استاد جلالی مقدم
 
کلاس تاریخ 4 اسفند 95 کنسل و جبرانی آن در تاریخ 23 فروردین 96 همان ساعت برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان آقاى دکتر مقدم

کلاسهاى تاریخ ٩٥/١٢/١٠ به ٩٥/١٢/٢٣ و کلاسهاى تاریخ ٩٥/١٢/١٦ به ٩٥/١٢/٢٤ تغییر یافت.


قابل توجه دانشجویان خانم دکتر آگاه

کلاسهاى تاریخ ٩٥/١٢/٨ به ٩٥/١٢/٩  و  کلاسهاى تاریخ ٩٥/١٢/١٦ به ٩٥/١٢/١٥ تغییر یاف


قابل توجه دانشجویانى که با خانم دکتر فتحعلیان درس دارند

کلاسهاى ایشان در تاریخ هاى ١٧ و ١٨ اسفند کنسل مى باشد. جبرانى کلاسهاى ١٢/١٧ در تاریخ ١/١٤ و جبرانى کلاسهاى ١٢/١٨ در تاریخ ٢/١٨ برگزار مى گردد.


قابل توجه دانشجویان درس فارسی عمومی خانم دکتر سلیمانی

کلاس تاریخ 1395/12/3 کنسل و جبرانی آن در تاریخ 1395/12/10 همان ساعت برگزار می گردد
قابل توجه دانشجویان ارشد مدیریت

کلاسهاى آقاى دکتر اسفندیارى فر در تاریخ ٩٥/١٢/٥ کنسل مى باشد. جبرانى آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

 قابل توجه دانشجویان ارشد مدیریت
کلاس هاى آقاى دکتر جوکار روز پنجشنبه ٩٥/١١/٢٨ کنسل مى باشد

قابل توجه کلیه دانشجویان

کلاس هاى آقاى دکتر کاتب روز پنجشنبه ٩٥/١١/٢٨ کنسل مى باشد.


قابل توجه دانشجویان خانم دکتر عابدینی
 قابل توجه دانشجویانی که دروس اقتصاد خرد و توسعه اقتصادی و برنامه ریزی با خانم دکتر عابدینی دارند، کلاسهای تاریخ 1395/11/30 کنسل و جبرانی آن در تاریخ 1395/12/10 همان ساعات میباشد
قابل توجه دانشجویان ارشد روانشناسی

کلاسهاى خانم دکتر نیکوگفتار پنج شنبه ٩٥/١١/٢٨ کنسل و جبرانى آن روز چهارشنبه  ٩٥/١١/٢٧برگزار مى گردد

قابل توجه دانشجویان ارشد مدیریت ورزشى

کلاس هاى آقاى دکتر حسینى چهارشنبه ٩٥/١١/٢٧ کنسل مى باشد.

قابل توجه دانشجویان ارشد روانشناسی
 کلاسهاى خانم دکتر نیکوگفتار سه شنبه ٩٥/١١/٢٦ کنسل و جبرانى آن روز پنجشنبه ٩٥/١١/٢٨ برگزار مى گردد.

قابل توجه دانشجویان ارشد مدیریت ورزشى
کلاسهاى آقاى دکتر محمدى در تاریخ هاى ٩٥/١١/٢٠ و ٩٥/١١/٢١ کنسل و جبرانى آنها در تاریخ هاى٩٥/١١/٢٤ و ٩٥/١١/٢٥ برگزار میگردد.
قابل توجه دانشجویان ارشد مدیریت ورزشى
کلاسهاى خانم دکتر اسلامى ٩٥/١١/٢١ کنسل و جبرانى آن روز چهارشنبه ٩٥/١١/٢٠ برگزار میگردد