e1
سه‌شنبه 20 شهريور 1397 تاریخ های مهم نیمسال اول ۹۷-۹۸ ( ترم پاییز - مهر ماه )

✅ تاریخ های مهم نیمسال اول ۹۷-۹۸ ( ترم پاییز - مهر ماه )

1️⃣ درخواست مهمان
👈 تا ۲۱ شهریور ماه تمدید شد

2️⃣ ثبت نام و انتخاب واحد
👈 از ۱۳ تا ۲۲ شهریور ماه

3️⃣ درخواست وام
👈 از زمان شروع ثبت نام تا پایان ثبت نام

4️⃣ درخواست معرفی به استاد
👈 از ۱۵ شهریور ماه تا ۷ آذر ماه

5️⃣ حذف و اضافه
👈 از ۱۴ تا ۲۵ مهر ماه

6️⃣ تغییر محل مرکز آزمون
👈 از ۳ تا ۱۴ آذر ماه

7️⃣ آخرین مهلت ثبت نمره میانترم
👈 تا ۲۴ دی ماه

8️⃣ دریافت کارت آزمون ( کارت ورود به جلسه )
👈 از ۲۶ آذر ماه تا ۲۴ دی ماه

9️⃣ شروع امتحانات
👈 از ۱ تا ۲۴ دی ماه

‼️ توجه : زمان و نحوه تشکیل پرونده و ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان ورودی جدید در حین انتشار در کانال اطلاع رسانی می شود

 
امتیاز دهی