13 آبان
شنبه 12 آبان 1397 سیزده آبان ماه روز تجلی اراده ملت

سیزده آبان ماه روز تجلی اراده ملت بزرگ ایران در برابر آمریکا است. در این ایام کا آمریکا با همه توطئه های خود به میدان آمده بر ما واجب است با حضور حداکثری (کارمند و استاد و دانشجو) مشت محکمی بر دهان تمام مستکبران جهان بزنیم

 
امتیاز دهی