اخبار
قابل توجه کلیه‌ی پذیرفته‌شدگان دوره‌های کارشناسی و کارشناسی‌ارشد که موفق به ثبت‌نام غیرحضوری نشده‌اند

📣 قابل توجه کلیه‌ی پذیرفته‌شدگان دوره‌های کارشناسی و کارشناسی‌ارشد که موفق به ثبت‌نام غیرحضوری نشده‌اند

👈 پذیرش غیرحضوری تا ۲۳ مهرماه، جهت بارگذاری مدارک در سامانه‌ی گلستان تمدید شد.

@pnupress

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر