اخبار
1397
حضور حداکثری دانشگاه پیام نور مرکز گرمسار در یوم الله 13 آبان

حضور حداکثری دانشگاه پیام نور مرکز گرمسار در یوم الله 13 آبان  


 

امسال نیز دانشگاه پیام نور مرکز گرمسار با حضور حداکثری در یوم الله 13 آبان در پیشانی این راهپیمایی ،اعلام همبستگی در جهاد با شیطان بزرگ امریکای جنایتکار کرد.

دانشجویان،استاد و کارکنان دانشگاه در ابتدای راهپیمایی با حضور در محل شروع با تجدید میثاق دوباره با آرمان های امام راحل

پرداختند.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر